Browsed by
Månad: januari 2024

Hjälp med bygg

Hjälp med bygg

Norrtälje är en kommun belägen i Stockholms län, Sverige, och sektorn inom bygg spelar en betydande roll i dess utveckling och tillväxt. Norrtälje har genomgått betydande förändringar och utveckling inom byggsektorn de senaste åren. Kommunen har satsat på att skapa en attraktiv och hållbar miljö för invånarna genom olika byggprojekt och infrastruktursatsningar. Ett av de pågående byggprojekten är centrumutvecklingen i Norrtälje stadskärna. Detta projekt syftar till att skapa en modern och levande stadsmiljö med nya bostäder, affärslokaler och offentliga platser….

Läs mer Läs mer